Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Συστηματική ταξινόμηση φυτών, φυλογενετική, βιογεωγραφία, οικολογία φυτών. Χλωρίδα Κρήτης και Ελλάδας.

Διδακτορική φοιτήτρια Παν/μίου Κρήτης, τμήμα Βιολογίας.
Κύρια δραστηριότητα: Επιμελήτρια προσωπικής συλλογής (ερμπαρίου) Δρ. Ζ. Κυπριωτάκη.