Αλεξανδράκης Γιώργος
Διεύθυνση:

Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου
(Κόλπος Δερματά), Ηράκλειο Κρήτη

Τμήμα:
Έκθεση