Εγκαταστάθηκε πρόσφατα στα πλαίσια της έκθεσης του προγράμματος RACCE ένας σύγχρονος εκπαιδευτικός σεισμογράφος. Οι καταγραφές είναι σε πραγματικό χρόνο και είναι διαθέσιμες διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της IRIS. Για να δείτε τις πληροφορίες πατήστε το λογότυπο της IRIS.