Ποιοι σχεδιάζουν τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Σχολικές Ομάδες;

 • Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Σχολικές Ομάδες, διάρκειας 1 ώρας, σχεδιάζονται από την Εκπαιδευτική Ομάδα Έρευνας, Ανάπτυξης και Υλοποίησης του ΜΦΙΚ σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 • Στο σχεδιασμό των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, διάρκειας 20 ωρών (Εκπαιδευτικών μονοπατιών ή σεναρίων), στη διαμόρφωση του υλικού αλλά και την επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, συνεργάζονται εθελοντικά και σε μόνιμη βάση, οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κρήτης.
 • Όλα τα Προγράμματα αξιολογούνται καθημερινά από τους Εκπαιδευτικούς, με βάση το ειδικό φύλλο αξιολόγησης που παρέχει το Μουσείο στους Εκπαιδευτικούς.

Ποια παιδαγωγική μεθοδολογία ακολουθείται για το σχεδιασμό των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για Σχολικές Ομάδες;

Η Διερευνητική Μάθηση, ως μια καινοτόμος μαθητοκεντρική παιδαγωγική μεθοδολογία, έχει υιοθετηθεί από την Εκπαιδευτική Ομάδα Έρευνας, Ανάπτυξης και Υλοποίησης του ΜΦΙΚ και τους συνεργάτες της και αποτελεί ένα βασικό εργαλείο σχεδιασμού όλων των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για Σχολικές Ομάδες. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά μαθαίνουν να:

 • Ερευνούν, παρατηρούν και να εξάγουν συμπεράσματα και λύσεις
 • Προσεγγίζουν διαθεματικά τη γνώση
 • Αναπτύσσουν την επιστημονική και κριτική σκέψη
 • Συνεργάζονται και να δουλεύουν ομαδικά
 • Χειρίζονται τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Με βάση την παραπάνω προσέγγιση και μεθοδολογία διασφαλίζεται η:

 • Ουσιαστική συνεργασία Σχολείου-Μουσείου
 • Υιοθέτηση καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων
 • Καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πλούσιων εκθεμάτων, των πληροφοριών και των
 • αρχείων του ΜΦΙΚ προς όφελος της Εκπαίδευσης

 • Ενίσχυση του Εκπαιδευτικού ρόλου του ΜΦΙΚ με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής κοινότητας

Πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί και οι εκπρόσωποι άλλων εκπαιδευτικών φορέων να ενημερώνονται για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα;

Οι Εκπαιδευτικοί και οι εκπρόσωποι άλλων Εκπαιδευτικών φορέων έχουν τη δυνατότητα να:

 • παρακολουθούν δωρεάν τα ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης που υλοποιούνται στην αρχή της κάθε Σχολικής χρονιάς
 • δουν και να τυπώσουν το έντυπο υλικό των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Μουσείου

Ποιοι υλοποιούν τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Σχολικές Ομάδες;

Όλα τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για Σχολικές Ομάδες υλοποιούνται από τους Μουσειοπαιδαγωγούς του ΜΦΙΚ, οι οποίοι, στην πλειοψηφία τους, είναι πτυχιούχοι Βιολογίας και άλλων Σχολών/Τμημάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον και έχουν εμπειρία στη διαχείριση Σχολικών Ομάδων.

Κρατήσεις & Χρήσιμες Πληροφορίες για την επίσκεψη της Σχολικής Ομάδας

Κρατήσεις

Για την παρακολούθηση οποιουδήποτε Εκπαιδευτικού Προγράμματος αλλά και για τις Ξεναγήσεις και τις Περιηγήσεις είναι απαραίτητη η έγκαιρη τηλεφωνική κράτηση στη Γραμματεία Κρατήσεων (κ. Χαιρέτη Στέλλα), κατά τις ώρες λειτουργίας του Μουσείου και η επιβεβαίωση της κράτησης μια εβδομάδα πριν.

ΤΗΛ: 2810282740 & 2810393630

ΦΑΞ: 2810393636

e-mail: info@nhmc.uoc.gr

Εάν υπάρχουν ειδικές ανάγκες (π.χ. μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) στη Σχολική Ομάδα που συνοδεύετε, παρακαλούμε να τις αναφέρετε στην κράτησή σας.

Για την πρόσβαση και στάθμευση στο Μουσείο και άλλες χρήσιμες πληροφορίες δείτε τη σελίδα πλάνο επίσκεψης

Στο πωλητήριο του Μουσείου, στο ισόγειο, υπάρχει μεγάλη ποικιλία αναμνηστικών, δώρων και πολλών βιβλίων πάνω σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον.