• Απευθύνεται σε:
    Β΄ μέχρι και ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ερευνότοπος

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ώρα

Τα παιδιά, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία των ερευνητών μεταμορφώνονται σε παλαιοντολόγους, σπηλαιολόγους, οικολόγους, βοτανικούς, εντομολόγους, ορνιθολόγους, υδροβιολόγους, θηριολόγους και ερπετολόγους και ζουν μια πραγματική εξερεύνηση στα οικοσυστήματα του Ερευνότοπου, ενός μοναδικού, για την Ελλάδα, διαδραστικού χώρου, που απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά και είναι πλούσιος σε πρωτότυπες δραστηριότητες. Αποτελεί μια μικρογραφία της φύσης, μια ρεαλιστική αναπαράσταση των οικοσυστημάτων της Μεσογείου, του θαμνότοπου, της σπηλιάς, του ποταμού και της εκβολής του, καθώς και της ακτής.