• Απευθύνεται σε:
    Δ΄ τάξη Δημοτικού
  • Τύπος προγράμματος:
    Εκπαιδευτικά μονοπάτια ή Εκπαιδευτικά σενάρια

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: 2 ώρες (με διάλειμμα)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Στο πρώτο μέρος, οι μαθητές, μέσα από την παρατήρηση και την έρευνα, ανακαλύπτουν τη δομή και τη λειτουργία των οικοσυστημάτων καθώς και τα τροφικά πλέγματα μέσα στα οικοσυστήματα. Στη συνέχεια, αναζητούν πληροφορίες για τα απειλούμενα και κινδυνεύοντα ζώα και φυτά. Στο δεύτερο μέρος, τα παιδιά ασχολούνται με τον κύκλο ζωής των φυτών. Μελετούν τα λουλούδια και ανακαλύπτουν τα διαφορετικά τους μέρη. Γνωρίζουν τους επικονιαστές, τη μεταφορά της γύρης και τη σπουδαιότητα της επικονίασης, καθώς οδηγεί στη γονιμοποίηση και τη δημιουργία των σπόρων. Τέλος, ανακαλύπτουν τους σπόρους «ταξιδευτές».

Το Εκπαιδευτικό αυτό μονοπάτι υποστηρίζει το μάθημα «Μελέτη Περιβάλλοντος» της Δ΄ Δημοτικού και συγκεκριμένα τη θεματική ενότητα: «Η φύση είναι το σπίτι μας».
Η λίμνη της Αγιάς στη Δυτική Κρήτη
Όπως όλα τα Εκπαιδευτικά μονοπάτια του Μ.Φ.Ι.Κ. έτσι κι αυτό απαιτεί τη συνεργασία Σχολείου και Μουσείου. Τα βασικά στάδια υλοποίησης είναι:

  1. Προπαρασκευαστικό στάδιο που υλοποιείται στο Σχολείο
  2. Βιωματικό στάδιο που υλοποιείται στο Μ.Φ.Ι.Κ.
  3. Τελικό στάδιο που υλοποιείται στο Σχολείο

Και τα 3 στάδια υλοποίησης υποστηρίζονται από το Μ.Φ.Ι.Κ., το οποίο παρέχει ειδικό υλικό στον εκπαιδευτικό. Ειδικά σε αυτό το Εκπαιδευτικό μονοπάτι, παρέχεται επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό για να προσεγγίσουν οι μαθητές στο Σχολείο την έννοια της ρύπανσης του νερού, της Γης και του αέρα.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμο υλικό για το πρόγραμμα.