• Απευθύνεται σε:
    Β΄ και Γ΄ τάξη Δημοτικού
  • New

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: 1 ώρα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Τα παιδιά εξοικειώνονται με τις βασικές βιομορφές των φυτών (δένδρα, θάμνοι, φυτά με βολβούς, κονδύλους, ετήσια φυτά κ.ά.) αλλά και με τα μέρη του φυτού (ρίζα, βλαστός, φύλλα, καρπός-σπόρος) χρησιμοποιώντας εικόνες, ζωντανά φυτά και διαδραστικά παιχνίδια.