• Απευθύνεται σε:
    Προσχολική ηλικία και Α΄ Δημοτικού

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ερευνότοπος

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ώρα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: H νυχτερίδα Πιπιστρέλους και η νεροχελώνα Μαυρέμις ζωντανεύουν, μαζί με τα παιδιά, ένα φανταστικό παραμύθι περιπέτειας στον Ερευνότοπο. Ο Ερευνότοπος αποτελεί ένα μοναδικό, για την Ελλάδα, διαδραστικό χώρο, που απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά και είναι πλούσιος σε πρωτότυπες δραστηριότητες. Αποτελεί μια μικρογραφία της φύσης, μια ρεαλιστική αναπαράσταση των οικοσυστημάτων της Μεσογείου, του θαμνότοπου, της σπηλιάς, του ποταμού και της εκβολής του, καθώς και της ακτής.