• Απευθύνεται σε:
    Β΄ και Γ΄ τάξη Δημοτικού
  • Τύπος προγράμματος:
    Εκπαιδευτικά μονοπάτια ή Εκπαιδευτικά σενάρια

Ουρά σαύρας Uromastyx acanthinuraΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: 2 ώρες (με διάλειμμα)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Μέσα από αυτό το μονοπάτι ή σενάριο, οι μαθητές προσεγγίζουν την έννοια της προσαρμογής των οργανισμών. Πιο συγκεκριμένα, εμβαθύνουν στις προσαρμογές που αναπτύσσουν τα ζώα και τα φυτά μέσα από τη διαδικασία της εξέλιξης, με τη βοήθεια των οποίων καταφέρνουν να επιβιώσουν στο περιβάλλον τους, να βρουν τροφή και να προστατευτούν από τους εχθρούς καθώς επίσης και από το κρύο ή τη ζέστη.

Το Εκπαιδευτικό αυτό μονοπάτι υποστηρίζει το μάθημα «Μελέτη Περιβάλλοντος» της Β΄ και Γ΄ Δημοτικού και συγκεκριμένα τις θεματικές ενότητες:

  •  «Τα ζώα προσαρμόζονται στο περιβάλλον» της Β΄ Δημοτικού και
  • « Φυτά και ζώα του τόπου μας» της Γ΄ Δημοτικού.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα που απαιτεί τη συνεργασία Σχολείου και Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (Μ.Φ.Ι.Κ.) καθώς ένα μέρος του υλοποιείται στο Σχολείο και ένα άλλο στο Μουσείο.

Τα βασικά στάδια υλοποίησης είναι:

  1. Προπαρασκευαστικό στάδιο που υλοποιείται στο Σχολείο
  2. Βιωματικό στάδιο που υλοποιείται στο Μ.Φ.Ι.Κ., ως διαδραστικό πρόγραμμα
  3. Τελικό στάδιο που υλοποιείται στο Σχολείο

Και τα 3 στάδια υλοποίησης, στο Σχολείο και στο Μουσείο, υποστηρίζονται από το Μ.Φ.Ι.Κ. το οποίο παρέχει ειδικό υλικό στον εκπαιδευτικό. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με τη συνεργασία των Σχολικών Συμβούλων της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κρήτης και του Παιδαγωγικού Τμήματος του Παν/μίου Κρήτης.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμο υλικό για το πρόγραμμα.