Ολοκληρωμένα Εκπαιδευτικά Πακέτα έντυπου υλικού

Τα Ολοκληρωμένα Εκπαιδευτικά Πακέτα του ΜΦΙΚ προσεγγίζουν ένα περιβαλλοντικό θέμα με όσο το δυνατόν περισσότερα εργαλεία, προσαρμοσμένα στα διαφορετικά ηλικιακά επίπεδα, όπως: ένα βιβλίο θεωρίας που αναλύει το γνωστικό αντικείμενο, διάφορες δραστηριότητες για την τάξη ή τη φύση (επιτραπέζια παιχνίδια, puzzles, ασκήσεις παρατηρητικότητας, λεκτικά παιχνίδια, παιχνίδια μνήμης και άσκησης, φύλλα εργασίας), οδηγούς φυτών και ζώων, οδηγίες καλής χρήσης για τον Εκπαιδευτικό κ.ά..

Απευθύνονται κυρίως στην Εκπαιδευτική κοινότητα (Εκπαιδευτικούς, μαθητές) αλλά και σε άλλους φορείς που παρέχουν Εκπαίδευση. Είναι διαθέσιμα είτε από το ΜΦΙΚ είτε από τους φορείς για τους οποίους σχεδιάστηκαν.

 • 1999 - 2001 «Το Φυσικό Περιβάλλον της Ελλάδας» στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ: έργο 1.1 ΣΤ 1.Γ2 «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» του ΥΠΕΠΘ. Περιλαμβάνει φακέλους θεωρίας και δραστηριοτήτων στη φύση, σημειώσεις για τον εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό με διαφάνειες, ειδικά σχεδιασμένο για το Δημοτικό σχολείο, με τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
 • Α. Ενότητα – Η Ελλάδα (τεύχος θεωρίας, τεύχος δραστηριοτήτων για την τάξη)
 • Β. Ενότητα – Οικοσυστήματα της Ελλάδας: Το δάσος, Η λίμνη, Η ακτή, Το ποτάμι, Οι θαμνότοποι, Η σπηλιά, Τα ανθρωπογενή οικοσυστήματα, Ένα οικοσύστημα κινδυνεύει.

Το κάθε ένα από τα παραπάνω οικοσυστήματα συνοδεύεται από τεύχος θεωρίας, τεύχος δραστηριοτήτων για τη φύση και την τάξη, «ταυτότητες» των οργανισμών και εποπτικό υλικό. Σχεδιασμός, Παραγωγή: ΜΦΙΚ.

 • 2005 «Παίζοντας στο μουσείο». Εκπαιδευτικό πακέτο δραστηριοτήτων διαβαθμιζόμενης δυσκολίας για τον εκθεσιακό χώρο του ΜΦΙΚ. Σχεδιασμός, Παραγωγή: ΜΦΙΚ.
 • 2007 «Νοφαλιάς: Ταξίδι στη φύση και στην παράδοση». Ένα εκπαιδευτικό πακέτο για την πανίδα και τη χλωρίδα του παραδοσιακού οικισμού Νοφαλιά της περιοχής του ορεινού Μεραμπέλου της Κρήτης. Περιγράφονται, επίσης, οι οικισμοί του ορεινού Μεραμπέλου και το ιστορικό τους. Περιέχονται: βιβλίο θεωρίας, φυλλάδια δραστηριοτήτων και «ταυτότητες» ζώων και φυτών. Σχεδιασμός, Παραγωγή: ΜΦΙΚ σε συνεργασία με το ΚΠΕ Νεάπολης.
 • 2007 «Θάλασσα και γλυφό νερό». Ένα εκπαιδευτικό πακέτο για την πανίδα και τη χλωρίδα του υγροβιότοπου του Αλμυρού Αγίου Νικολάου Κρήτης, του υγροβιότοπου των αλυκών της Ελούντας καθώς και τις ανθρώπινες επεμβάσεις σε αυτούς. Περιέχονται: βιβλίο θεωρίας, φυλλάδια δραστηριοτήτων, «ταυτότητες» ζώων και φυτών και αποτύπωση των αλυκών. Σχεδιασμός, Παραγωγή: ΜΦΙΚ σε συνεργασία με το ΚΠΕ Νεάπολης.
 • 2008 «Στα Λευκά Όρη με τον Τάρρα». Το εκπαιδευτικό αυτό πακέτο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Μουσειολογικός σχεδιασμός και εγκατάσταση εκθεσιακού υλικού στο Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων στο Ξυλόκαστρο Ομαλού» και περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, που επισκέπτονται το Κέντρο Πληροφόρησης. Περιλαμβάνει τρία φυλλάδια με δραστηριότητες διαβαθμιζόμενης δυσκολίας (3 επίπεδα δυσκολίας) που αναφέρονται σε ολόκληρο τον Δρυμό και τη ζωή σε αυτόν. Σχεδιασμός, Παραγωγή: ΜΦΙΚ.
 • 2010 «Τα υδάτινα οικοσυστήματα της Ευρώπης-Μια εκπαιδευτική προσέγγιση». Μια ομάδα εκπαιδευτικών, επιστημόνων και άλλων ειδικών, δούλεψαν μαζί, προκειμένου να καταγραφεί η σύγχρονη γνώση πάνω στα Ευρωπαϊκά υδάτινα οικοσυστήματα, σε μια μορφή κατάλληλη για την Εκπαίδευση. Οι βασικότεροι στόχοι είναι η παροχή μιας ολοκληρωμένης διδακτικής πρότασης που να:
 • παρουσιάζει μια εμπεριστατωμένη οπτική των ευρωπαϊκών υδάτινων οικοσυστημάτων
 • αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες των περιοχών της Ευρώπης
 • αναφέρεται στις καινοτόμες πρακτικές που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Κοινοτικής Οδηγίας 60/2000 (EU Water Framework Directive-WFD), για την αναβάθμιση και προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων
 • περικλείει διαθεματικές δραστηριότητες στη φύση που να απευθύνονται στα παιδιά και να είναι υλοποιήσιμες από τα παιδιά
 • περικλείει δραστηριότητες που παράλληλα θα βοηθούν την ανάπτυξη του συνεργατικού πνεύματος και της επιστημονικής σκέψης των μαθητών
 • παρουσιάζει ενδεικτικές περιπτώσεις ανθρώπινης διαχείρισης για την αναβάθμιση υποβαθμισμένων υδάτινων οικοσυστημάτων.

Περιεχόμενο:

 • Βιβλίο θεωρίας 93 σελ.,
 • Δραστηριότητες για τα παιδιά 83 σελ.
 • «Τα μικρά ζώα του γλυκού νερού-Κάρτες Προσδιορισμού» 26 σελ.

H παραγωγή του εκπαιδευτικού πακέτου πραγματοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (75%) και των εταίρων (25%) του προγράμματος CONFRESH (226682-CP-1-2005-1-GR-COMENIUS-C21)