• Διάρκεια:
    01/01/1996 εώς 31/12/1997
  • Προϋπολογισμός:
    158,473.95 €