Ιστοσελίδα:

Το E-Pres είναι ένα έργο που στοχεύει στην πειραματική υλοποίηση ασκήσεων εκκένωσηw σχολικών συγκροτημάτων, στην επικαιροποίηση των σχεδίων εκκένωσης και στην πιλοτική εφαρμογή ψηφιακά παρακολουθούμενων ασκήσεων σε σχολεία. Συντονιστής Εταίρος είναι το ΕΚΠΑ.