• Διάρκεια:
    01/01/2009 εώς 31/12/2009
  • Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Προϋπολογισμός:
    3,000.00 €
Χρηματοδότης: