• Διάρκεια:
    20/02/2003 εώς 19/02/2004
  • Προϋπολογισμός:
    5,220.00 €