• Διάρκεια:
    01/12/2010 εώς 31/01/2011
  • Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Προϋπολογισμός:
    2,400.00 €
Χρηματοδότης: