• Διάρκεια:
    01/10/1996 εώς 30/06/1997
  • Προϋπολογισμός:
    4,402.05 €