• Διάρκεια:
    01/01/1999 εώς 31/12/2001
  • Προϋπολογισμός:
    246,544.00 €