• Διάρκεια:
    29/10/1996 εώς 30/01/1997
  • Προϋπολογισμός:
    16,140.87 €