• Διάρκεια:
    01/06/2013 εώς 28/02/2014
  • Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Προϋπολογισμός:
    31,980.00 €
Χρηματοδότης: