• Διάρκεια:
    06/11/2008 εώς 05/11/2009
  • Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Προϋπολογισμός:
    10,472.00 €
Χρηματοδότης: