• Διάρκεια:
    01/01/2003 εώς 31/12/2004
  • Προϋπολογισμός:
    12,155.00 €