• Διάρκεια:
    20/05/2002 εώς 20/05/2003
  • Προϋπολογισμός:
    12,325.75 €