Ομιλία για την Αντιμετώπιση των Σεισμικών και Ηφαιστειακών καταστροφών

Είστε εδώ

Το Σάββατο 20/10/2012 στις 11πμ. στην αίθουσα προβολών του ΜΦΙΚ θα γίνει ομιλία για την Αντιμετώπιση των Σεισμικών και Ηφαιστειακών καταστροφών και τις Ψυχολογικές Επιπτώσεις στα παιδιά, από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου Δρ Χαρ. Φασουλά, όπου και θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του RACCE. Ταυτόχρονα, οι μικροί επισκέπτες με τη βοήθεια συνεργατών του προγράμματος θα υλοποιήσουν στο χώρο της σεισμικής τράπεζας δραστηριότητες της Εκπαιδευτικής Μουσειοσκεύης που παράχθηκε στα πλαίσια του παραπάνω έργου και η οποία αποτελεί μέρος του αντίστοιχου εκπαιδευτικού μονοπατιού που σχεδιάστηκε και το οποίο θα παρουσιαστεί σε λίγες μέρες στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Raising earthquake Awareness and Coping Children’s Emotions (Ακρώνυμο RACCE)

  •  Διάρκεια:
    Ιανουάριος 2011 εώς Δεκέμβριος 2012

Περιοδική κινητή - έκθεση "Σεισμικός και Ηφαιστειακός Κίνδυνος"

  • 12 Οκτ 2012

Περιοδική κινητή - έκθεση του Προγράμματος RACCE που αφορά στην Ενημέρωση για το Σεισμικό και Ηφαιστειακό Κίνδυνο και τους τρόπους άμβλυνσης των ψυχολογικών επιπτώσεων στα παιδιά. Η έκθεση αυτή θα μπορεί να δανείζεται κατόπιν αιτήματος, σε Φορείς, Οργανισμούς, Συλλόγους κ.α με το στόχο την όσο το δυνατό μεγαλύτερη διάχυση της πληροφορίας και της γνώσης.

Διαβάστε Περισσότερα

Σχετικό περιεχόμενο

   Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστημιούπολη Βουτών
Ταχ. Κώδικας: 70013
Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο
Τηλ./Fax: +30 2810-324366
e-mail: sec@nhmc.uoc.gr

   Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου (Κόλπος Δερματά), Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: +30 2810 282740, +30 2810 393630 - Fax: +30 2810 393636
e-mail: info@nhmc.uoc.gr