• Διάρκεια:
    13/10/1999 εώς 31/12/2000
  • Προϋπολογισμός:
    58,694.08 €