• Διάρκεια:
    19/06/2008 εώς 19/10/2008
  • Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Προϋπολογισμός:
    113,050.00 €