• Διάρκεια:
    01/06/2001 εώς 30/11/2004
  • Προϋπολογισμός:
    853,294.00 €