• Διάρκεια:
    01/10/2004 εώς 31/10/2007
  • Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Προϋπολογισμός:
    22,687.60 €
Χρηματοδότης: