• Διάρκεια:
    01/03/2009 εώς 30/11/2011
  • Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Προϋπολογισμός:
    30,464.00 €
Χρηματοδότης: