• Διάρκεια:
    31/07/1997 εώς 20/02/1998
  • Προϋπολογισμός:
    8,804.11 €