• Διάρκεια:
    01/10/1997 εώς 31/08/1999
  • Προϋπολογισμός:
    73,368.00 €