Ολοκληρώθηκε και κυκλοφόρησε στα τέλη Οκτωβρίου το 11ο τεύχος του Τριμηνιαίου Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου του προγράμματος, που αφορά στις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου την περίοδο Ιούλιος-Οκτώβριος 2014.
Στο τεύχος αυτό, θα βρείτε δημοσιεύσεις που αφορούν στις εκδηλώσεις (ομιλίες, παρουσιάσεις, σεμινάρια κ.λπ.), στις δράσεις που απευθύνονται στα Δίκτυα Κτηνοτρόφων και Κυνηγετικών Συλλόγων/Κυνηγών της πιλοτικής περιοχής της Κρήτης, πρόδρομη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Εθνικής Βάσης Δεδομένων για τα περιστατικά δηλητηριάσεων, άρθρο με θέμα την αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων φορέων και υπηρεσιών βάση νομοθεσίας από το νομικό Δρ. Γιώργο Σμπώκο, συνεργάτη του προγράμματος και άλλα.
Το τριμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο εκδίδεται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE09 NAT/ES/000533, με τίτλο: «Καινοτόμες Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Παράνομης Χρήσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων σε Μεσογειακές Πιλοτικές Περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης» [LIFE09 NAT/ES/000533], που υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης- Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), και για τους στόχους των δράσεων της κατηγορίας D (Δράσεις Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης και Δημοσιοποίησης Αποτελεσμάτων Προγράμματος).
 
Καλή ανάγνωση.

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon NEWSLETTER LIFE IAP 11th ISSUE.pdf9.26 MB

Innovative Actions against Illegal poisoning in EU Mediterranean Pilot Areas

  •  Διάρκεια:
    Οκτώβριος 2010 εώς Σεπτέμβριος 2015