• Διάρκεια:
    01/10/2005 εώς 30/09/2008
  • Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Προϋπολογισμός:
    56,000.00 €