Οι Δαρβινικές Δευτέρες ξεκίνησαν το 2001 και αναβίωσαν το 2010. Η ακαδημαϊκή χρονιά 2012-2013 είναι η τρίτη της νέας σειράς και θα ακολουθήσει την παράδοση των δύο προηγουμένων. Οι συναντήσεις αρχίζουν στις 7 μμ στο αμφιθέατρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Σε κάθε συνάντηση ένα θέμα με ευρύ και διαχρονικό ενδιαφέρον αναπτύσσεται με τρόπο που δεν απαιτεί τεχνικές γνώσεις αλλά δεν διολισθαίνει έξω από το χώρο της έλλογης και τεκμηριωμένης ανάλυσης. Τα θέματα προέρχονται τόσο από τις φυσικές όσο και τις ανθρωπιστικές επιστήμες καιπροσεγγίζονται από την σκοπιά της διαχρονικής και ελέγξιμης γνώσης, στοιχείο που συνιστά τη Δαρβινική διάσταση των συναντήσεων. Οι συναντήσεις αρχίζουν με μια εισήγηση από τον κεντρικό ομιλητή. Όμως το κύριο και γονιμότερο μέρος τους είναι η συζήτηση που ακολουθεί και συνεχίζεται ανεμπόδιστη «μέχρις εξαντλήσεως» του εισηγητή και του ακροατηρίου. Σας περιμένουμε όλους με το ίδιο κέφι και τη γόνιμη χαλαρότητα που έγινε το σήμα κατατεθέν των συναντήσεων.

Η πρώτη Δαρβινική Δευτέρα του 2012-2013 θα πραγματοποιηθεί στις 29 Οκτωβρίου. Ο Γιάννης Καρακάσης, καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης θα εισηγηθεί το θέμα: "Η οικολογική διάσταση της Κρίσης: μπορούμε να αναλύσουμε την τρέχουσα κρίση με τα εργαλεία της Βιολογίας;"