• Διάρκεια:
    01/10/2007 εώς 31/12/2008
  • Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Προϋπολογισμός:
    98,100.00 €

Πρόγραμμα με τίτλο: "Ενεργοποίηση του Κέντρου Κατάρτισης σε θέματα περιβάλλοντος:Διοργάνωση Σεμιναρίου Κατάρτισης με θέμα:Απόκτηση γνώσεων και Δεξιοτήτων ως Συνοδοί Ομάδων Επισκεπτών στις περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος στην Κρήτη (Δάση, Μονοπάτια, Καταφύγια Πουλιών)" - Υποέργο 2