• Διάρκεια:
    01/10/2007 εώς 31/12/2008
  • Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Προϋπολογισμός:
    81,900.00 €

Πρόγραμμα με τίτλο: "Ενεργοποίηση του Κέντρου Κατάρτισης ειδικά σε θέματα Περιβάλλοντος:Διοργάνωση Σεμιναρίου Κατάρτισης με θέμα:Δημιουργία και Παραγωγή Αντικειμένων από Φυσικά Υλικά:Απόκτηση γνώσεων και Δεξιοτήτων για δημιουργία μικρών επιχειρήσεων Χειροτεχνίας" -  Υποέργο 1