Η Ελληνογερμανική Αγωγή (ΕΑ) και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Natural Europe, πρόκειται να υλοποιήσουν ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο με τίτλο «Καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που προωθούν τη συνεργασία Σχολείου και Μουσείων Φυσικής Ιστορίας σε θέματα περιβάλλοντος και φυσικών επιστημών».

Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικής Εκπαίδευσης), σε εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης (κλάδου ΠΕ4) και σε μουσειοπαιδαγωγούς Μουσείων Φυσικής Ιστορίας (ΜΦΙ).

 

ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: στον εκθεσιακό χώρο του ΜΦΙΚ (Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου-κόλπος Δερματά-71201 Ηράκλειο Κρήτης, τηλ. 2810 282740, 393630).

Το εργαστήριο θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια:

Το πρώτο στάδιο υλοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2010.

Το 2ο Στάδιο υλοποίησης: Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011, ώρα 17:00 – 20:00.

Η παρουσία των συμμετεχόντων και στα δύο στάδια είναι υποχρεωτική.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-ΣΤΟΧΟΙ: Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που προωθούν τη συνεργασία Σχολείων και Μουσείων Φυσικής Ιστορίας (ΜΦΙ), με στόχο τη γνώση και την ευαισθητοποίηση του κοινού και ειδικά των παιδιών στα θέματα του περιβάλλοντος και των φυσικών επιστημών.

Μια τέτοια καινοτόμα προσέγγιση είναι τα «εκπαιδευτικά σενάρια ή μονοπάτια ή διαδρομές» (Educational pathways), τα οποία αποτελούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ενός θέματος, που στην περίπτωσή μας θα αφορά το φυσικό περιβάλλον και τις φυσικές επιστήμες. Ο σχεδιασμός, η επεξεργασία και η υλοποίηση των εκπαιδευτικών σεναρίων θα είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας εκπαιδευτικών, μουσειοπαιδαγωγών και ΜΦΙ. Η παραπάνω συνεργασία θα διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση και εκπαιδευτική προσέγγιση όχι μόνο της γνώσης που παρέχει το Σχολείο αλλά και των πλούσιων αρχείων και εκθεμάτων των ΜΦΙ. Όσον αφορά τα βασικά στάδια υλοποίησης των σεναρίων, η προετοιμασία τους θα ξεκινά στην τάξη, η επεξεργασία τους θα συνεχίζεται στα ΜΦΙ ενώ η τελική επεξεργασία, συζήτηση και αποτελέσματα θα ολοκληρώνονται στην τάξη. Όλες οι επιμέρους δράσεις των σεναρίων θα αλληλοσυνδέονται έτσι, ώστε στο σύνολό τους να αποτελούν ένα ολοκληρωμένο διαθεματικό πρόγραμμα.

Μια άλλη καινοτομία η οποία θα παρουσιαστεί στη διάρκεια του εργαστηρίου, αφορά τα εκπαιδευτικά μέσα τα οποία υποστηρίζουν την υλοποίηση των παραπάνω εκπαιδευτικών σεναρίων. Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστεί η δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών μέσων και εκπαιδευτικών ιστοχώρων που αποτελούν σήμερα τα σύγχρονα μέσα που θα μπορούσαν να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και που προωθούν την καλύτερη αξιοποίηση όλων των πηγών της γνώσης (βιβλιογραφία, εκθέματα ΜΦΙ, φωτογραφικά αρχεία ΜΦΙ, ηλεκτρονικά παιχνίδια κ. ά.).

Οι εκπαιδευτικοί που θα πάρουν μέρος στο εργαστήριο θα δημιουργήσουν μια ενεργή ομάδα η οποία θα εξοικιωθεί με τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και την εφαρμογή των εκπαιδευτικών σεναρίων καθώς θα έχει και η ίδια τη δυνατότητα να σχεδιάσει εκπαιδευτικά σενάρια που θα εμπλουτίζουν και θα υποστηρίζουν την εκπαιδευτική τους πρακτική και τη διαθεματικότητα, στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος και της Σχολικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.   

Τα πλεονεκτήματα των καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων είναι πολλαπλά και αμφίπλευρα. Αναπτύσσεται η συνεργασία μεταξύ των Σχολείων και των ΜΦΙ όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και άλλων ευρωπαικών χωρών μέσω της οποίας επιτυγχάνονται δύο βασικοί στόχοι. Η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των εκθεμάτων των ΜΦΙ, των πληροφοριών και των αρχείων των ΜΦΙ από το Σχολείο καθώς και η ενίσχυση του εκπαιδευτικού ρόλου των ΜΦΙ με τη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Το συγκεκριμένο εργαστήριο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Natural Europe: Natural History & Environmental Cultural Heritage in European Digital Libraries for Education, (Natural Europe: Φυσική Ιστορία & Περιβαλλοντική Πολιτιστική Κληρονομιά σε Ευρωπαϊκές Ψηφιακές Βιβλιοθήκες για την Εκπαίδευση) στο οποίο συμμετέχει και το ΜΦΙΚ.

 

Natural Europe

  •  Διάρκεια:
    Οκτώβριος 2010 εώς Σεπτέμβριος 2013