Πρόσκληση συμμετοχής 3, 6 και 7 Οκτωβρίου 2011 σε εκπαιδευτικό εργαστήριο Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Προγράμματος PATCH στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Πληροφορίες: Φασουλάς Χαράλαμπος (τηλ. 2810-393.277), Μιχελάκης Νικόλαος (τηλ. 2810-399.213) ή στις διευθύνσεις www.nhmc.uoc.gr  και www.heraklion.gr

Ο Δήμος Ηρακλείου (ΔΗ) και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος PATCH “Prevention, Analysis and Tools for Cultural Heritage”, πρόκειται να υλοποιήσουν ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο με τίτλο «Εφαρμογή Ορθών Πρακτικών και Κανόνων προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε περίπτωση σεισμικού κινδύνου».

Οι εταίροι της Κρήτης, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε δυο τομείς: στην προστασία των κινητών και ακίνητων Μουσειακών εκθεμάτων (ΜΦΙΚ) και στην προστασία διατηρητέων μνημείων  και ιδιαίτερα η περιοχή της Αγίας Τριάδας με τα παλαιά κτίσματα και τον αστικό ιστό των κοινόχρηστων χώρων (Δήμος Ηρακλείου).

Το εργαστήριο απευθύνεται σε τεχνικούς, συντηρητές, φύλακες, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, αρχαιολόγους, διασώστες, πυροσβέστες, εθελοντές και σε όσους άλλους ενδιαφέρονται για τα παραπάνω θέματα.

ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η 4η και τελευταία συνάντηση των εταίρων από Ιταλία (Ασίζη, Συντονιστές), Ισπανία (Βαλένθια), Κύπρο (Λεμεσσός) και Ηράκλειο (Δ.Η. και Μ.Φ.Ι.Κ.) θα γίνει στις 3-7 Οκτωβρίου 2011 στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του ΜΦΙΚ (Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου-κόλπος Δερματά-71201 Ηράκλειο Κρήτης, τηλ. 2810 282740, 393630).

Το εργαστήριο θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια:

1ο Στάδιο υλοποίησης: Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011, ώρα  16:00 – 20:00. Ενημέρωση για την εφαρμογή. Δοκιμαστική πρακτική εφαρμογή.

2ο Στάδιο υλοποίησης: Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2011, ώρα 9:00 – 14:00. Υλοποίηση πρακτικής εφαρμογής στο χώρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.

Η παρουσία των συμμετεχόντων και στα δύο στάδια είναι υποχρεωτική.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-ΣΤΟΧΟΙ: Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν και θα εφαρμοστούν τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας που βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης και το οποίο αφορά στην παραγωγή καινοτόμων μεθοδολογιών και δράσεων για την προστασία και συντήρηση αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς σε περίπτωση μεγάλου σεισμικού φαινομένου.

Το πρόγραμμα εστιάστηκε αρχικά στην αναγνώριση των κινδύνων που διατρέχει η πολιτιστική κληρονομιά των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, και Κύπρος) σε περίπτωση μεγάλου σεισμού, η καταγραφή και αξιολόγηση ορθών και κακών πρακτικών τόσο κατά το στάδιο της προετοιμασίας όσο και κατά την κρίση και αμέσως μετά, και τέλος η παραγωγή καινοτόμων εργαλείων, προσεγγίσεων και πρακτικών που αφορούν σε όλους όσους εμπλέκονται στην παροχή βοήθειας και υποστήριξης.

Βασικά εργαλεία που προέκυψαν αποτελούν το εγχειρίδιο Πρωτοκόλλων και Διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται ανάλογα με το είδος της πολιτιστικής κληρονομιάς (έργα τέχνης, εκθέματα μουσείων, μη μετακινούμενα έργα αρχιτεκτονικής και καλών τεχνών, αρχεία κ.ά.), το υλικό Επιμόρφωσης και Επίδειξης (Training Pack), ένα on-line  εικονικό παιγνίδι εκμάθησης και εξάσκησης καθώς και διάφορες άλλες εκδόσεις.

Οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού εργαστηρίου θα ενημερωθούν για τα χαρακτηριστικά και αποτελέσματα του προγράμματος PATCH, θα λάβουν θεωρητική ενημέρωση και κατάρτιση σχετικά με τα Πρωτόκολλα και της Διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται ανά περίπτωση και θα εφαρμόσουν στην πράξη, χρησιμοποιώντας το υλικό Επιμόρφωσης και Επίδειξης (Training Pack) στο χώρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας αλλά και στο χώρο της Αγίας Τριάδας, τα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες που αφορούν σε Μουσειακά εκθέματα και διατηρητέες αρχιτεκτονικές μονάδες, αντίστοιχα.

Οι εκπαιδευόμενοι θα ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές του και παράλληλα θα δημιουργήσουν πυρήνες γνώσης και κέντρα διάχυσης της πληροφορίας που παράχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος βοηθώντας την καλύτερη προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι στις 6 Οκτωβρίου 2011, στο χώρο του ΜΦΙΚ, θα πραγματοποιηθεί ανοικτή ημερίδα με αντιπροσώπους όλων των χωρών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα PATCH (Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, και Κύπρο) οι οποίοι θα αναλύσουν τα Πρωτόκολλα και της Διαδικασίες που εφαρμόζονται στις χώρες τους σχετικά με την προστασία και συντήρηση αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς σε περίπτωση μεγάλου σεισμικού φαινομένου.

Η δική σας παρουσία στην ανοικτή αυτή ημερίδα είναι προαιρετική.

Για την καλύτερη διοργάνωση του εργαστηρίου, παρακαλούνται οι εκπαιδευόμενοι να συμπληρώσουν και να στείλουν την αίτηση που ακολουθεί είτε με e-mail στη διεύθυνση fassoulas@nhmc.uoc.gr είτε με fax στο νούμερο 2810 324366, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011 επιβεβαιώνοντας έτσι και τη συμμετοχή τους στο εργαστήριο.

Θα θέλαμε, τέλος, να ενημερώσουμε ότι θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες.

PATCH (Prevention Analysis and Tools for Cultural Heritage)

  •  Διάρκεια:
    Ιανουάριος 2010 εώς Δεκέμβριος 2011