• Διάρκεια:
    01/04/1998 εώς 30/06/1998
  • Προϋπολογισμός:
    14,653.91 €