• Διάρκεια:
    01/06/1994 εώς 31/12/1994
  • Προϋπολογισμός:
    19,955.99 €