• Διάρκεια:
    15/09/1999 εώς 31/12/2001
  • Προϋπολογισμός:
    293,470.29 €