• Διάρκεια:
    18/11/1999 εώς 30/12/2000
  • Προϋπολογισμός:
    77,182.68 €