• Διάρκεια:
    01/01/1996 εώς 31/12/2000
  • Προϋπολογισμός:
    73,367.56 €