• Διάρκεια:
    22/12/1998 εώς 30/10/2000
  • Προϋπολογισμός:
    93,910.47 €