• Διάρκεια:
    15/12/1999 εώς 31/08/2000
  • Προϋπολογισμός:
    35,216.44 €