• Διάρκεια:
    25/09/2000 εώς 15/12/2000
  • Προϋπολογισμός:
    25,238.44 €