Δαρβινική Δευτέρα «Η επικράτηση της φυσικής τελεολογίας στην αρχαιότητα»

  • 06 Νοε 2019
 
Δευτέρα, Νοέμβριος 11, 2019 - 19:00

11 Νοεμβρίου 2019, 19:00

Ομιλητής: Βασίλης Κάλφας, καθηγητής του τµήµατος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε Περισσότερα