ΣτόχοιNatural History Museum of Crete

Χάρη σε μια γενναιόδωρη χορηγία από το Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Peabody του Πανεπιστημίου Yale, Connecticut, Η.Π.Α. και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν ξεκινήσει μια συνεργασία, που αφορά στην ανταλλαγή ιδεών και εμπειρίας μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων.
Η συνεργασία αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο για μελλοντικές συνεργασίες με άλλα ιδρύματα.


Οι στόχοι αυτού του έργου περιλαμβάνουν:

  • Πραγματοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας ανάμεσα στους ερευνητές και τους φοιτητές των δύο Πανεπιστημίων.
  • Προγράμματα θερινής εκπαίδευσης, με έρευνα πεδίου για τους φοιτητές των δύο Πανεπιστημίων.
  • Ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με εκπαιδευτικές πρακτικές που αφορούν την παρουσίαση εκπαιδευτικών θεμάτων σε Μουσεία Φυσικής Ιστορίας.
    Ανταλλαγή εμπειριών στους τρόπους παρουσίασης του εκθεσιακού υλικού σε Μουσεία Φυσικής Ιστορίας.
  • Ανταλλαγή δύο περιοδικών εκθέσεων με την επωνυμία Περιοδικές εκθέσεις Νιάρχος, με θέμα τη Βιοποικιλότητα. Η μια εξ αυτών θα παρουσιαστεί στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Peabody και η άλλη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.
  • Ίδρυση στις νέες εγκαταστάσεις του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης μιας μόνιμης αίθουσας εξερεύνησης για παιδιά με την επωνυμία Αίθουσα εξερεύνησης Νιάρχος.
  • Ίδρυση μιας μόνιμης «Εργαστηριακής αίθουσας» με την επωνυμία Εργαστηριακή Αίθουσα Νιάρχος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Peabody.
Yale Peabody Museum
all rights reserved 2003 NHMC