Κατάσταση:
Geologist
Διεύθυνση:

Exhibition Halls of Natural History Museum of Crete,
Sofokli Venizelou Avenue Heraklion Crete, Greece

Τμήμα:
Administration / technical department

Εκπαίδευση

  • Technical University of Crete, Ms.C, 1998
  • University of Thessaloniki, Sc.B, 1995