Είστε εδώ

Οι λειτουργικές ανάγκες του ΜΦΙΚ καλύπτονται από τις τακτικές πιστώσεις και τις δημόσιες επενδύσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΚ), από ερευνητικά προγράμματα και μελέτες, από τα έσοδα των εκθέσεων, των δραστηριοτήτων και των εκδόσεών του, καθώς και από δωρεές. Μέχρι σήμερα το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό εσόδων αποτελούν έσοδα από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα.

Ελληνικά

Πόροι

Σκοπός του ΜΦΙΚ είναι η έρευνα για το περιβάλλον της Κρήτης, της Ελλάδας και ευρύτερα της Ανατολικής Μεσογείου και η προστασία του, η διατήρηση και ο εμπλουτισμός συλλογών και αρχείων σχετικών με το περιβάλλον της περιοχής δράσης του και τέλος η περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Ελληνικά

Στόχοι

   Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστημιούπολη Βουτών
Ταχ. Κώδικας: 70013
Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο
Τηλ./Fax: +30 2810-324366
e-mail: sec@nhmc.uoc.gr

   Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου (Κόλπος Δερματά), Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: +30 2810 282740, +30 2810 393630 - Fax: +30 2810 393636
e-mail: info@nhmc.uoc.gr