Δευτέρα, Μάιος 7, 2018 - 19:30

Η κοινή αντίληψη για το στρες είναι αρνητική, όπως υποδηλώνει και η λέξη άγχος που χρησιµοποιούµε στη γλώσσα µας ως αντίστοιχη του στρες. Είµαστε συνεχώς εκτιθέµενοι σε πληροφορίες που τονίζουν τις βλάβες που προκαλεί το άγχος στη σωµατική, νοητική και ψυχική µας υγεία. Παράλληλα, έχουµε υιοθετήσει ένα τρόπο ζωής που γίνεται καθηµερινά περισσότερο στρεσογόνος. Όµως, οι νευροεπιστήµονες γνωρίζουν ότι το στρες, που χαρακτηρίζεται από την ταυτόχρονη ενεργοποίηση του νευρικού, ορµονικού και ανοσολογικού µας συστήµατος, αποτελεί µια φυσιολογική διαδικασία προκειµένου να επανέλθουµε από την αλλόσταση που µας έφερε το στρεσογόνο ερέθισµα στην ισορροπία. Εποµένως το στρες µπορεί να θεωρηθεί ως µια προσαρµοστική και άρα χρήσιµη ικανότητα του οργανισµού που µας βοηθά να ανταπεξέλθουµε στις προκλήσεις της καθηµερινότητας και να αντιµετωπίσουµε ισχυρές αρνητικές ίσως και θετικές εµπειρίες. Το ερώτηµα που αναδύεται είναι τι µπορεί να κάνει ο καθένας µας ατοµικά αλλά και ως κοινωνικό σύνολο ώστε να εµποδίσουµε τη συσσώρευση του αλλοστατικού φορτίου στη ζωή µας και να µετατρέψουµε τους µηχανισµούς του στρες σε εργαλεία ενίσχυσης της σωµατικής και ψυχικής µας υγείας και σε δύναµη δηµιουργίας. Το θέµα µε τον προκλητικό τίτλο «Stress and drugs and rock'n'roll...» θα πραγµατευτεί η Κατερίνα Αλεξίου- Χατζάκη, Καθηγήτρια Φαρµακολογίας στο Τµήµα Ιατρικής του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, την Δευτέρα 7/5 στις 7.30 µµ, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Θα ακολουθήσει εκτεταµένη συζήτηση. Η είσοδος είναι ελεύθερη.